Lu cavalieri ti la terra nostra (di Carmelo Colelli)

La Puglia è piena di maestosi  e meravigliosi alberi di ulivo, alcuni più che centenari, a volte hanno sembianze umane, animalesche, mostruose, sono distorti, contorti, uno diverso dall’altro ma tutti magicamente belli.

Lu cavalieri ti la terra nostra.

Sturtigghiatu, marturiatu ti lu tiempu, piegatu e scavatu ti li ntimperie, rumani sempri nu cantastorie ti la natura, profissori ti tanti materie.

A vistu alli pieti tua femmini e masculi, a statu testimogna di l’amori loru e ti li tuluri loru, a sintutu li storie loru e la stipati pi tantu tiempu.

Comu nu vecchiu, stai prontu cu cuenti, prontu cu dici a ci ti senti, uardamu sempri annanti!

Tieni tanta voglia cu stai dani e sembra ca ndi sta dici:

“m’aggiù piegatu, e m’aggiù stuertu tuttu, agghiu persu parti ti la billezza mia ti quandu eru ggiovini, ma vogghiu stau qquani, vogghiu stau raticatu a sta terra, qquani addo agghiu vistu l’amori ca li cristiani mannu datu pi tantu tiempu.

Leggi tutto: Lu cavalieri ti la terra nostra (di...

Madonna del Carmine: nella festa del 1906 si sorteggiavano due vitelli (di Domenico Urgesi).

Sembra incredibile, ma oltre un secolo fa, per la precisione nel 1906, la festa del Carmine si svolgeva in un modo molto più fastoso di oggi, o… dell’ultimo decennio. Ci guida, in queste osservazioni, un volantino, formato cm 38x27, stampato dalla veneranda Tipografia Castorini. Ecco il Programma:

Sabato 14

Nelle ore pom., dopo il giro per la Città, la nota Banda musicale di Salice Salentino si unirà alla processione che anderà a rilevare la Sacra Immagine dalla chiesa dei PP. Carmelitani. Giunta in Piazza V.E. II, dalle autorità civili ed ecclesiastiche sarà fatta la simbolica cerimonia dell’offerta delle chiavi della Città. Sparo di una fragorosa batteria e grosse bombe.

Domenica 15

Alle 5 del mattino, giro per la Città dalle rinomate Bande di Trinitapoli – Casamassima – Salice Salentino e Montemesola. Funzioni religiose nella Collegiata. Addobbata artisticamente dal sig. Pranzo Salvatore di Torre S. Susanna. Musica nelle piazze Municipio e Garibaldi. La sera le Piazze Municipio, V.E. II e la via Stazione saranno sfarzosamente illuminate a gas acetilene dalla nota Ditta Rossano e Sonetti di Bari. Servizio di orchestra nelle due piazze fino a tarda ora. Accensione di due fuochi artificiali, lavoro dei due pirotecnici Gianfrate Carlo e Fratelli Rubino di Mesagne.

Leggi tutto: Madonna del Carmine: nella festa del...

Lu marcanti ti li scarpi e l’avvucatu. (di Carmelo Colelli).

Lu nunnu Ntognu, lu frati ti lu nunnu Cici, mi cuntau nu fattu ca succitiu tanti anni aggretu.

A Misciagni nc’era nnu cristianu, ca vindia li scarpi, ti precisu lu nunnu Ntognu no ssi rricurdava ci tinia lu nigoziu o vindia allu marcatu.

Nu ggiurnu, a prima matina, addo stu cristianu sciu na bella femmana ti Misciagni, ierta, bruna, capiddi neri neri,putia tiniri na trintina t’anni, si ccuminzau a ‘mparari li scarpi, “quisti no mi piacunu, statri mi fannu lu peti cruessu, quist’atri so troppu chiusi”, lu marcanti apria e chiutia sčatuli ti scarpi, la cristiana si mintia li scarpi, s’azava, caminava, nanzi e cretu, sobbra allu cartoni, si ssittava e si li llivava.

‘Ntra na prova e l’atra tinia sempri na cosa ti tiri, toppu ca si l’era pruvati quasi tutti ticiu: “vogghiu nu paru ti scarpi ca anna essiri belli e commuti, mi l’agghia mentiri sotta a la vesta nova ca m’agghiu fatta cosiri, pirceni Sabbutu ca veni, agghia sciri alla zita, si sposa nipotama.

Toppu chiu ti nn’ora, capau quiddi ca li piaciunu ti cchiui e, ‘ncuminzau a cuntrattari pi llu prezzu.

Lu marcanti vulia settimilaliri, la cristiana ‘nci nni vulia dava soltantu tremila e cinqucientu, toppu tanti tira e mmolla, si ggiustara pi cinqumilaliri.

Leggi tutto: Lu marcanti ti li scarpi e l’avvucatu....

A ci chianta lu lauru … scoppa! Alcune considerazioni di Quartarieddu a proposito degli alberi di Via Carmine.

Quandu tici Misciagni. Poca no' lu criti! Alla via ti lu Carmunu puru Francucciu voli tici la sua. Avi 70 anni ca cercunu cu sistemunu quedda strata cu l'arvuli. Na' vota Tonn'Enzu Zzurfianoi ca era Luvici sinducu, a quiri tiempi, spindìu nu puzzu e mmienzu ti sordi cu faci Misciagni verdi. E la via ti lu Carmuni l'anchìu cu certi spaccimmi ti arvuli ca chiamaunu tutti li muscuni, l'apicieddi e li zanzani ti ntra' Miisciagni e scascìaunu tutti lu bacchittoni.

Quiddi mari ca tiniunu casa a quedda strata cu ponnu campari chiantari cintruni ntra l'arvuli e cussini parecchi ni siccara. E poi vennara quiddi ca s'erana vvendiri nu picca ti arvuli rachitici ca no' annu saputu mai ne' di mei ne' di tei. Quiri ca sannu e ca tenunu lu tiscitoni verdi li chiamunu ibiscus, arvuli ca nci pirdivi puru l'acqua ti ddacquari.

L'atru ggiurnu, a curtu a curtu mi sta' pigghiava lu cafei a ddo' Pignatelli all'angulu ti la villa, ca menu mali puru ci stai sempri ncazzatu pi lu camiu ca frici ogni sera mmeru allu barra sua, lu cafei lu faci bbuenu, leggu ca alla via ti lu Carmunu annu chiantatu 40 arvuli, sì, sì atu capitu 40 arvuli e poi alla manu alla manu leggu ca sontu arvuli ti lauru!

Leggi tutto: A ci chianta lu lauru … scoppa! Alcune...

Lu nunnu Cici e li votazioni.

A Misciagni staunu li votazzioni, moni non mi sta rricordu cci annu era ma sicuru era esseri prima ti lu sessanta.

A cuddu tiempu vivia nu cristianu anzianu, villanu, puvirieddu ma cu tantu cirvieddu ‘ncapu, lu nunnu Cici.

‘Ntra lu paesi, ‘nfacci alli pariti, mmeru alla chiazza e ‘nnanzi alla villa, erunu mmiscati tanti manifesti, tutti culurati, cu li facci ti li candidati.

Ogni partitu di cuddu tiempu tinia li manifesti sua e lu simbulu sua, ci ‘na croci, ci ‘nnu martieddu cu lla fauci, ci lu soli ca sta nascia, ci ‘na fiamma e ci atri cosi.

Ogni sera allu sitili nc’era ‘nu cumizziu, ogni sera parlava ‘nu cristianu tiversu.

Lu nunnu Cici, prima cu si va ssetta ‘ntra la cantina, quedda ca stava vicinu alla chiesa matri, si li sintia tutti sti tiscorsi e si facia lu parere sua.

Leggi tutto: Lu nunnu Cici e li votazioni.

Li mammi nuestri.

Quandu nu piccinnnu o na piccinna erumu a nasciri era na festa pi tutti li vicini ti casa.

Ci capitava ti stati, ‘ntra casa staunu, la cristiana ca era a parturiri, la mmammara, mammasa, li suluri spusati e ‘ncuna vicina ti casa, fori alla strata ssittati vicinu allu bacchittoni, lu maritu e l’atri masculi ti vicinu casa.

Appena ca erumu nati ‘ndi mintiuvu ‘ntra li fassi e ‘ndi tiniuvu ‘mbrazzi comu pupazzi, ‘ndi cantauvu la ninna nanna, cuedda ca sapiuvu o vi rricurdauvu, tanti ti voti cu paroli mancanti o cangiati, ma a nui piacia lu stessu, tantu erumu piccinni, cu ‘ndi faciuvu ddurmesciri, ogni tantu ‘ndi tauvu puru la pupatedda.

La pupatedda la faciuvu cu nnu fazzulettinu biancu, intra ‘nci mintiuvu nu cucchiarinu ti zzuccuru, ttaccauvu lu fazzulettinu a nutu e vinia fori comu a nna pallina ca ‘ndi mintiuvu mmocca comu a nu ciucettu.

E passunu li ggiurni e puru l’anni!

Leggi tutto: Li mammi nuestri.

Piazza 1° Maggio

La piazzetta antistante la chiesa di San Giuseppe Artigiano ora si chiama “Piazza 1° Maggio”.

L’intitolazione è avvenuta alla presenza di Don Angelo Galeone, del Sindaco Dott. Franco Scoditti, di altre autorità civili e religiose e di tanti cittadini, il commento musicale è stato eseguito dalla Banda Giovanile Mesagne.

La piazzetta, pavimentata con un “opus incertus” di gradevole aspetto, il giallo ed il grigio della facciata, spiccano tra i colori delle case del vicinato e rendono importante questo edificio, un bellissimo mosaico raffigurante Gesù fanciullo nella bottega del falegname è stato da poco sistemato nella lunetta superiore della facciata.

Oggi la chiesa è rimessa a nuovo, la piazzetta è ben curata, il pensiero però va alla fine degli anni ’50, la chiesa non c’era ancora, la piazzetta era in terra battuta, d’inverno piena di buche colme d’acqua e d’estata abbastanza polverosa.

Leggi tutto: Piazza 1° Maggio

La pascaredda ti nna vota.

Tant’anni aggretu la “pascaredda” a Misciagni si fistiggiava lu martidia toppu Pasca.

Staunu cristiani ca sciunu alla Grazia, atri ca sciunu alla Turretta e atri ancora ca sciunu a atri campagni vicinu allu paesi.

Pi cuddu ca mi rricordu, si mangiaunu fucazzi, fucazzi chiini, purpetti e purpittuni, pagnotti cu murtatella e pruvuloni, e si nbivia vinu neru, cuddu bbuenu, cuddu casaluru.

Mi rricordu nu particulari ca me rrimastu impressu pi tant’anni, cudd’annu mi purtarunu alla Turretta, sotta all’arvuli staunu ssittati li cristiani, ca mangiaunu e mbiviunu, li vagnuni mangiaunu e sciucaunu atturnu atturnu all’arvuli, ncununo nchianava puru sobbra e sputtia quiddi ca erunu rimastu abbasciu.

Nu pareti ti petri ddividia la strata, sempri ti terra e petri, ti lu tirrennu, stu pareti no tantu iertu furnia cu na culonna sempri ti petra ma nu picca chiu ierta e larga.

Leggi tutto: La pascaredda ti nna vota.

La festa ti San Giuseppu cuntata ti lu zzu Cocù

Bongiornu zzu Cò, comu stai?

Beh! Non cc’è mali ndi putimu ccuntintari!

Tegnu quasi novant’anni e rringrazziandu a Ddiu pozzu ncora caminari, ncuntrari li cristiani e rraggiunari cu loru.

Uè zzi t’agghiu nnuttu to zeppuli ti San Giuseppu, cussì ti li mangi a mmenzatia culla la zza Rosa.

A fattu buenu figghiu mia, ca iu m’aggiu rricurdatu ca osci eti San Giuseppu, prima sobba allu calandariu lu mintiunu a rrussu, ma moni, avi bueni anni ca non lu mentunu cchiui pirceni la festa l’annu llivata.

Prima sta festa era proriu nna bella festa ti devozzioni pi llu santu falignami e puvirieddu.

Zzu Co’, contimi nnu picca, com’era prima la festa ti San Giuseppu.

Leggi tutto: La festa ti San Giuseppu cuntata ti lu...

Domenica 9 marzo: ultima sfilata di carri allegorici del Carnevale mesagnese 2014

Domenica prossima ultimo appuntamento del carnevale mesagnese con la sfilata dei carri allegorici e delle scuole di ballo locali, un appuntamento non voluto ma causato dalle avverse condizioni atmosferiche che si sono verificate nella mattinata del martedì grasso. Così per il secondo anno consecutivo la manifestazione è slittata alla domenica dopo la chiusura del Carnevale rinnovando la tradizione del carnevale ambrosiano che ormai pare stia diventando anche tradizione italiana se non salentina. La decisione di organizzare la sfilata domenica prossima è stata presa non solo dal coordinamento del carnevale ma in una assemblea delle scuole di ballo che partecipano a questa edizione. Alcuni avevano proposto lo spostamento al sabato precedente ma la concomitanza con la festa della donna e gli impegni lavorativi di molti partecipanti hanno consigliato la domenica successiva.

Leggi tutto: Domenica 9 marzo: ultima sfilata di...

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.