L'acqua alli muerti

L’acqua alli muerti

 

Cè trasìi allu Campusantu,

n’àtru picca cu mi spantu,

veddi all’ànguli ppinduti

porta acqua alli chiaùti.

 

“Sapi cè s’hannù sunnatu,

- iu pinzai, mienzu stunàtu-

fannu tanti cosi stuèrti,

cè hann’ambèviri li muerti ?”

 

 

“No!- mi tissi lu uardiànu-

No’ ti sembra ccussì stranu,

puè purtà acqua alli fiuri

ti pizzienti e di signuri.

 

Nienti cchiu’ acqua ti casa,

‘ntra l’urzulu rasa-rasa,

basta minti ‘na to’ liri

e ccussì ti puè sirvìri.

 

L’ìnchi t’acqua alla funtana

e ‘na bona sittimana

fiuri e chianti viti tisi

e sparàgni li turnìsi.”

 

Poi, pinzài intra ti mei,

senza picci né pilèi,

all’anziani, ormai malati

e di pròstata curati.

 

“’Ntra la villa e ‘ntra li chiazzi,

senza fari spesi pazzi,

cè sarebbi casa mali

ci ppindìunu to’ rinali ?”

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.