Quedda stai sempri a chianca ti strata (Angelo Deleo).

Una tempo a Mesagne si diceva:

“QUEDDA ŠTAI SEMPRI A CHIANCA TI ŠTRATA”

Su questa espressione popolare, nel lontano 1993, mi ispirai in un componimento umoristico che, in un certo qual modo, descriveva il vizio di questo personaggio.
Il Prof. Roberto Alfonsetti, nella presentazione della mia prima raccolta di poesie e satire, pubblicata nel 1991, realizzata con una tiratura molto limitata, proprio per accontentare parenti e conoscenti, ebbe a dirmi:
«…incoraggiato da amici e conoscenti, egli continua a comporre poesie in vernacolo locale, attingendo spunti ed ispirazione dal “quotidiano” e disegnando tipi e caratteri con una vena eminentemente satirica e caricaturale, non priva, tuttavia, di sapide e valide riflessioni che attingono l’introspezione ed i vizi dell’animo umano…».

A CHIANCA TI ŠTRATA

Fèmmini senza mai ta fari,

bbandunàti a llu raggiunamentu,
pittèculi e rufiàni… tramatàri,
cu cuddu ntricu prontu ogni mumentu.

Ti cretu a nna vitrìna, ssittàti a nnu pisùlu,
ci mmòrmura, ci uàrda, ci ficca poi lu nasu
e cci cu ssi ssicùra va spia a llu pizzùlu
ma tuni ormai lu sai e no nci faci casu.

Ci tici nna buscìa e cci nna cosa vera,
ci mangia cu lli uècchi cce lli šta ntaressa
e tu’ fucèndu passi: “Bongiornu! Bonasera!”
Cu quedda gintilezza ti pìgghiunu pi fessa.

Quandu hannu rruccàti quiddi to’ tre štozzi,
sia li zitillùni, sia li mmaritàti,
èssunu a una a una, mancu ci so’ cozzi,
ccussì’ vannu štruscèndu interi li sciurnàti.
“Ma quedda si spusàu?
Lu teni lu maritu?
Ma poi ci si pigghiàu?
Foi buenu lu partitu?”

“Lu fìgghiu ti Arturu
fatiàva a llu spitali
tu l’a sapì’ sicuru…
mpiecàtu cumunali...”

“Cce bella vešta porta,
…ma sapi cce nc’è dittu…
mi uàrda sempri štorta,
camina e passa a drittu.”

“Purtàva nnu prufumu
nnu giurnu a llu marcàtu
… e quedda pi llu fumu…
Ma poi cc’era ccattàtu?”

“Cce frùšcula la fìgghia…
ca no pi mmurmuràri…
maru ci si la pìgghia…
nnu fessa l’av’a ‘cchiari…”

No pìgghiunu paci, a quarzìsi ora,
è pronta sempri la pitticulisciàta,
no ssi nni cùrunu mancu ci è furòra,
la vita la mènunu a chianca ti štrata!

Angelo Deleo

 

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.