Cocu ti la chiazza ci scrive ... purtroppo per l'ultima volta!

Dirittori caro e no carissomo,

sai ca no ti scrivo cchiù da circa quasi due anni

pirceni nossortanto no mai tato un cintesimo ti euro o nnu buttiglioni ti oglio, ma l'atru ggiurnu cu mi sentu chiamari “nomi ti chiummu” tall'amicu Giuseppi Floriu è troppu. Sai ca no abboto cchiù a Misciagni, sai ca no mi tai un neuru ma cu faci stu casinu e cu mi fazzu chiamari “nomi ti chiummu” noni!

Sai ca scrivo i piezzi cullapenna di Giuseppi; sa ca sontu suggettu a figlioma cu mi scrivi il fail e tuni mi faci lu spataccinu cu mi faci chiamari “nomi ti chiummu”. Tu lu sai ca non sontu nomi ti chiummu (e mancu ti fierru) pirceni mi illutisti: “Co', mo ti fazzu lu contrattu!, Tammi li connotati cu lu cotici fiscali! E iu, comu nnu fessa, sci puru cu ti fazzu la fotocopia di la carta titentità e cotici fiscali e poi sobbra allu fogliu a quatretti apparti mi ricordu ca ti dittai: Cosomo Della Piazza, nato a Mesagne il 25 ti gennaio del 1961, cotici fiscali: DLL CSM 61A25 F152R. E moni ddo ti lu mitti lu “nomi ti chiummu”?

Mo ti lu ticu: nommisciati chiui chiamandu “nomi ti chiummu”; no mi sciati muntuandu propria pirceni iu no nci vogghiu fatiu chhiui né cu tei né cu niisciunu, mancu cu i tui culleghi ca a ci li tai pani lu chiamuni tata, ca iu sontu puru orfunu ti attani, datosi ca il Signor Frangesco Della Piazza, fu Cosomo, nabbe alla Svizzara ai tiempi ca nonnoma stava ddani e morse qua al 1967 toppu mancu toianni ca lo piggghiara alla Monticatini.

Anzi, ti ticu ti cchiui, pirceni mi ho sentito cullu figghiu ti cumparama ca si sta lauriando aggiurisprutenza. Mi ha dittu cu mi dimettu e tumi mi tevi spubblicari tutta questa storria, cumpresa la lettara ti timissioni che mi tevi puru accittari e no comu a fattu il sinduco cull'amicu Giuseppi. Pirciò scampagna li recchi e apri li ueecchi:

ATTU TI TIMISSIONI

Il sottoscritto Cosomo Della Piazza, nato a Mesagne il 25 gennaio 1961 e nocchiù resitenti a Mesagne coticifiscali DLL CSM 61A25 F152R si dimetti ti tutti così passati, prisenti e futuri risirvandosi ogne casino alla prima vota ca si senti chiamari “nomi ti chiummu” ti chicchissia. Tanto per la onorabilità del proprio nonno – Cosomo puru iddu – e del proprio attani, fu Frangesco.

E mo basta, tirittò: ca se mi eri fattu il cuntrattu no era successu nienzi (sta viti?)

Cosomo Della Piazza, coticifischiali DLL CSM 61A25 F152R.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.