Quartarieddu dice la sua.

Su quanto apparso in giornata su una testata locale, dal titolo: "Per fortuna che Mesagne è lontana da Lasagne", abbiamo ricevuto la nota del nostro simpatico amico e collaboratore Quartarieddu

che tra il serio ed il faceto ha cercato di dire la sua, senza alcun fine recondito, sulla situazione politica locale di cui tutti parlano sotto mentite spoglie.

L’augurio è quello di fare una lettura allegra ripassando non poco il nostro meraviglioso dialetto precisando che fatti, racconti, aneddoti sono puramente ed esclusivamente strumenti di comunicazione.

 

Quartarieddu ‘ncontra Cuchicchiu allu Sitili e si fannu ‘na bella rragiunata!

Stamatina versu menzatia – cumenza Quartarieddu- sta scia do’ Pippinu ti la Florida cu ccattu ‘na catinina pi’ sciuscettuma ca aggia vattiscari sabutu ci veni e cci ccontru? … cumparama Pumpeu (ca sulu iu pozzu chiamari Peu-peu) ca’ no’ ni sciamu parlandu comu stava!

E’ vero ca no’ ‘nci voli assai cu lu faci ‘ncazzari … ma comu stava Cuchicchiu mia … no’ ti pozzu tiri! Iu cercu cu parlu: “Ue Pe’ … e senza cu mi faci tiri atru mi sentu ‘na caterva ti paroli ca appena appena mi rricordu … ! Mi tici:

 

«A mmei Pumpetta, Quartarie’ … a mmei … comu ci staumu ancora alla scola quandu Pippinu ti la Florida era ‘ncora ‘mpinnari. Tannu si ticìa Girolumu Pumpetta e Gustavu la mendula (pi’ no’ ddiri atru!). A mmei … Pumpetta»!!!

 

Critandu comu nu tannatu! Circandu cu lu carmu ‘nci ticu: “Timmi a mmei ma cce ha ccappatu?”

«Comu c’aggiu cappatu … ma no’ ha lettu sobbra allu Ciu-Ciu ti Cocu ti Sparacina? m’hannu fattu Sinducu ti Lasagni e sotta cappottu sti belli ggiuvini Trizzinu e Tammarieddu m’hannu tittu nu saccu ti ‘nfamitati … ca io fazzu li cumineddi … ca chiamu a umma a umma l’amici cu facimu catiri la Ggiunta alla Cumunu e ticimala totta … no’ sannu ca iu no aggiu bbisuegnu ti Ggiunti … pirceni ancora mi fitu.

Ma cosi ti pacci, Quartarie’!!!

Spetta quantu leggu… m’era scurdato hannu tittu ca so’ nu’ Kamikazzu politicu!!! A mmei …!

E poi cu quali arti, sotta pi’ sotta, mi sta ddicunu cu mi ni’ vau, propria loru ca hannu fattu ‘ncroci e ‘nnoci, ‘ntra tre anni cuddu c’hannu vulutu.

Ci si pensunu ca aviunu a cche ffari cu nu “piticinu” s’hannu sbagliatu propria, perceni ti lu “piticinu” ffìgghia sempri ‘nu buenu cutugnu e stavota lu cutugnu è ssutu bellu, tuestu, crandi e acresiestu e ci voli capesci cu capesci … puru sapuritu!

Comu ticìa ‘Ntunucciu ti li Tumminicani … iu Quartarie’ sontu … Ccueru!

Tutici Assessori hannu cangiuatu e zitti e stamini zitti perceni ci l’assessori ca no ‘nci stannu cchiui si venunu a pighiunu lu cafei cu mmei, forsi annu capitu c’è successu e comu staunu li cosi!

Quartarie’ stau propria ‘ncazzatu cu ‘sti cristiani. No’ mi ni pigghiu Fieri st’annu, no! Aggia sta qquani cu vesciu e cu mi priparu pirceni quantu prima l’arsola ‘ntra lu puzzu s’ava scasciari!

 

Poi toppu ca s’era nu picca carmatu:

«Beh, allora quando è cussini ma ti contu na bella culacchia e bbada a ttei, sientimi sanu sanu, poi va’ contacela cu capescunu.

Mama mi tissi ‘na vota ca puru ‘Mparatisu si futtéra la capu pi’ la pulitaca e ‘na vota Ggesu Cristu si fissau cu fazza li lizzioni. Si ‘mpignara Sant’Antognu, Santu Lizziu, ticimu tutti li Santi ti lu Paratisu (Bartulumeu, Vicienzi, Pumpeu, e ti li femmini Nena ca tannu puru edda era santa, Rosalba, La Matonna Mmiluccia)!

Quand’assera li scheti erunu vutatu tutti pi’ la ddimocrazia cristiana!

Tutti? Propria tutti?

Noni, assìu puru nu votu pi’ lu partitu comunista!

Ggesu Cristu no’ si scumpunìu filu, poi ggiratu a mmammasa tissi: “Aggiu capitu ci è vutatu cumunista! E’ statu San Giuseppi, cu lu fattu ca eti artigianu è canusciutu ‘ncununu e ttàffiti eccu lu votu russu! Mo’ ci pensu iu! Feci chiamari San Giuseppu e cu ‘na voci bbella tosta tissi: Ue’ Pe’ … cu no’ ssia ti pienzi ca stai a Misciagni cu cumparata papa Calimru piccinnu piccinnu e neru e tutti l’artigiani! quani comunisti no’ nci n’anna essiri, ci noni la prossama vota …

San Giuseppi no’ lu feci spicciari e tissi … Ue’ Gesu Cri’! no’ mi sta’ cardari cu … la prossama vota e no mi minizzari ca’ mi ni cacci ti lu Paratisu!

Mo’ ti ticu … Marì (giratu alla Matonna!) pigghia lu piccinnu e sciamminini, ca a Natali poi amma vetiri comu fannu lu prisepiu»!

 

-Ue’ Pumpe’ c’è vue dici ca tuni si lu Mamminu a Misciagni?

«Quartarie’ no’ mi fa perdiri tempu moni … e quantu li ccuentri quiddi beddi fatti tinci ca ci questa è la musaca a Natali no’ ni fannu presepiu! Anzi ci cust’annu Misciagni ava stari senza prisepiu puru auannu ci veni no’ si ni faci pirceni no’ sulu anna acchiuari n’atru Mamminu ma tinci c’hannu fattu lu quartu tanti massari comu a Veli e Lisandru, Cilodda ti li Jaddi, Parmodda ti li Poli, Maria la Musciaredda ca, sientimi cunvintu, nni’ volunu ti li Sarracieni e ti li Scalari!!!

Da Quartarieddu in data 7 agosto 2018.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.