La Simana Santa ti Quartarieddu a Misciagni.

Prima era n’atra cosa! (E l’anni ca anna viniri lu stessu).

Merculitia Santu si chiutiunu li scoli e si putìa tirare ancora ‘ncuna cauci alla palla. Ti la scola s’assia alli dieci e menza e fina a menzatia mmienzu alla strata.

Lu toppumangiari cuminzaunu li cosi ti Pasca. Ti vagnuni erumi tutti  piccinni ca ni purtaunu alli “cosi ti DDiu” e alloru s’era priparari lu sibborcu. A ci purtava fiuri, a ci lu cranu ti curu bbiancu ca si facia girmugliari a casa allu scuru e nu picca ti biatelli ca cuncirtaunu tuttu l’addobbu. Papa ‘Ntunucciu Picocu (Epicocu) tava li rreculi pi tutti li chiesi cu li prieviti  ca chiamava allu Capitulu ti la chiesa Matri.

Li chiesi ti li sibborghi erunu: Chiesa Matri, Mmaculata, Tumminicani, Crucifissu, Matirdommini, Luritu, Santa Maria e Carmunu. ‘Ncuna vota nc’era S.Anna, San Linardu e San Cosumu.

Toppu la messa ti Sciuvitìa si ttaccaunu li campani (lu pillu ti li campani) ca tannu nu erunu ‘lettrici (e ‘Ntugnu Pia chiutìa la porta ti la scala ca purtava sobbra) e cuminzaunu appena scurìa la visata ti li Sibborchi.

No’ si putìa cantari e ci ‘ncunucu ‘nci pruvava si fatìava nu bellu muffittoni cretu alla cutedda!

E poi pi’ totta la sirata ieri a ddiri a menti 33 “Creti” e 7 recumaterni (Requiem aeternam).

Perché 33 Creti e 7 recumaterni no’ si capìa ma nonnama mi tissi che 33 erunu l’anni ti Cristu e 7 recumaterni percé ieri a ccumincari ti vernerdìa (ca eti lu ggiurnu ti la passioni) e spicciari ti vennerdìa!

N’atra rrecula era ca li Sibborchi ca ieri a visitari erana a essiri ti nnummuru tispuru. Custu ppuru mmoni ma nisciunu mi sapi a ddiri perceni!

E poi, no’ vi ticu e no’ vi contu comu erama a caminari. Tutti vistuti ti scuru comu cista scìumu a nnu muertu ca  canuscìumu e  si caminava cu li uecchi ‘nterra senza cu si salutava nisciunu! Lu tulori s’era a ffa’ sentiri e vetiri!

Quandu assìu la televisioni (a Misciagni ‘rrivau a ddo’ GGinu RRibezzi lu primu ti aprili 1957) ti lu merculitìa alla Risurrizioni ti Pasca non c’erunu musichi allegri o liggeri ma solamente musichi sacri!

La matina ti Vinnirdìa putìumu sciucari fini a menzatìa ma ssubbutu appena a casa si sbrigaunu li sirvizzi, si fucìa alla Chiesa pi’ sentiri la Messa scigghiata. Alla Chiesa Matri staunu tutti ndaffarati cu priparuni li bbanchi a ddo’ si ppogiunu (puru moni)  li statui ti li Misteri e allora ci li cristiani erunu picca si scìa a San Linardu, ci erunu nu picca ti cchiui a S.Anna, ci propria propria erunu assai alli Tumminicani a ddo’ Papa Nardu (Micelli).

E appena spicciata la Messa schigghiata, subbutu a casa a priparari la sirata pi’ la prucissioni ti li Misteri.

Essi ti casa tuttu Misciagni e ddo’ sia sia nu munticchiu ti cristiani pirceni questa eti ‘na prucissioni ca si veti na vota, toi, treti figna a cuando no’ si va ritira!

La prima vota alla via ti Materdommini, poi mentri la prucissioni scia ‘ntra lu bburiu versu la chiesa ti Luritu fuci a Santa Maria. Toppu Santa Maria (a ddo’ si firmava lu Corpusu cu l’umbrella aperta pi’ la bbinidizzioni) fuci alla Chiesa Matri mentri ca la prucissioni passava ti nanzi casa ti Ton Elana Carrozzu e la gioielleria ti li Caruli! E toppu la spiega ti Papa ‘Ntunucciu, prima, l’anni toppu ti Ton Angiulu Catarozzulu e poi ancora ti Ton Tanieli mentri la prucissioni scia versu la chiazza cu pigghia la Strata longa fuci alla via ti Castieddu mmeru la “Cumbattenti” ca picciava n’elmu tuttu chinu ti luci (bianchi, russi e verdi) ca simbrava la Matonna ti lugliu. E poi la prucissioni scia ntra S.Anna e nui fuci alla Scaledda e all’urtumu mentri li Misteri sciunu alli Tumminicani nui spittaumu pi l’urtama uardata tutti alla via ti Materdommini!

E versu menzanotti stracchi, cu li pieti confi e nu picca sfamicati ni’ ritiraumu a ccasa ca ti certi ni simbrava lu Paratisu.

Ma finu all Cinquantasei mi rricordu ca lu Ssabbutu no era la sciurnata ti lu silenziu. A pprima matina già versu li setti nui vagnuni staumu tutti azati. No’ succitìa mai tuttu l’annu. Lu perceni era ca a menzatia ti lu Sabbatu risuscitava Gesu Cristu! Propria cussini. Era ti Sabbutu a menzatia ca priparaumu tuttu e spittaumu la Risurrizioni. Iu l’aggiu vista la prima vota a Santa Maria e la siconda e foi l’urtama vota alla Chiesa MAtri.

Nui, vagnuni, alla Chiesa Matri ni mittìumu ti na vanda e ti l’atra ti li scali nanzi all’altari cu na puddica mmanu cu l’ovu e all’atra manu ‘na trenula ca no’ vi possu tiri lu casinu ca facìa ti rumori.

Poi è cangiatu tuttu. La Messa la ticunu ti notti, cuandu la Chiesa Matri stava chiusa la Risurrizioni la faciumu all’Immaculata.

E cu GGesu Cristu che era risortu spicciava la Pasca ‘ntra la Chiesa e ccuminzava quedda ntra casa cu ‘na bella mangiata a casa (noni comu moni allu risturanti), cu la pasta fatta allu fuccaliri fuecu sobbra e fuecu sotta (ca furni a casa non nci nn’erunu) purpetti, spaccimmi ti brascioli, e carni allu sucu a stuezzi.

E li cosi tuci, finarmenti si ssaggiaunu li buccunotti ca si faciunu sulu a Pasca perché tannu nc’erunu l’ovi!

Mo vi salutu, mi mprufumu nu picca e poi ntra nu paru t’ori eccuti che aggia scià vetire la prucissioni. Stasera non ci chiovi (cussì sembra), cuddu ca è rrumastu ca la prucissioni ni la cutimi cchiù vvoti e cussì ni ripassamu Gesu Cristu alla culonna, Gesù Cristu alla cannicedda, … na caterva ti femmini (tutti vistuti a nneru) e la Ddulurata purtata ti li masculi (perché cuannu nc’eti ti fatiari no’ cc’entra la pari opportunitati!)

Propria cussini e casu mai ni scurdamu: Bbona Pasca.

Speriamo cumparuma lu Tamburrinu cu no’ mi tici: … e quisti so’ l’ovi!!!

Vi salutu

Quartarieddu

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.