Quartarieddu ..... e lu buttu ti sangu!

Avi nu picca ti tiempu ca no’ mi fazzu a sentiri. Ma aggiu statu malazzatu, nu picca pi’ lu tiempu, nu picca pi’ l’etati, ma puru pi’ cuddu ca me successu tiempu aggretu.

Stava ‘ntra casa ‘nanzi allu fuculari, daffori ‘na nziddera di acqua, e senza cu mi ni ddoni mi veni na mancanza. No’ veddi cchiù nienti, sulu fumisii tutti scuri e quandu aprii li uecchi, muggherama ca mi tinìa lu razzu e lu mietucu ca mi ‘ttantava lu puzu.

Quartarie’ ce ti sienti? tissi lu mietucu. E iu, seriu, seriu, … nienzi e veramenti nienzi!

Beh, sai ce ti ticu? sciamu allu ‘spitali, quani a Misciagni, facimu l’esami ti lu cori, poi nu prilievu ti sangu, ‘ncunu raggiu a ‘mpiettu e cumpagnia bella!

No’ feci a tiempu cu dicu noni ca già m’erunu risittatu senza cu ppoggiu li pieti nterra ntra la macana ti mugghierama. E allu spitali no ‘nc’era nisciunu … sulu e spasulatu nu duttori e na nfirmiera (ticimu lu ggiustu) pura ngraziatodda, mi feciara na scheda cumpleta, comu a ddiri … quandu ha natu, quando t’ha spusatu, e li malatìi ca mi rricurdava c’aggiu vutu!

Cusì nci tissi tutti li uai mia, ti vagnoni la pirtossi, poi “le donzelle”, nu picca cchiu’ grandi mi stukkai la jamma, e poi ti crandi, la diabbeti, la sveglia ti lu cori ca non sempri facìa tik e tak ma ncuna vota tik-tik e ncun’atra tak e tak e poi tissi ca tinìa cu mmei puru cugginama!

Cugginata, tissi lu mieticu, e ci eti?

Dotto’ cugginama Giuliano!

Giulianu? No’ sta capescu.

Comu noni, tissi iu! cugginama GGiulianu la Prostata!

MI uardau e n’atru picca cu mi manda a fan …

Poi, toppu ca era spicciatu cu mi visata e iu pinzava ca era tuttu furnutu mi feci mettiri ‘ntra n‘ambulanza e mi purtara cu mugghierama allu Pirrinu!

E no’ vi ticu e no vi contu!

Allu prontu succorsi, prima cu mi ni scendunu sobbra na barella, poi cu mi mettunu ‘nfila poi cu capescunu ci era nu cotici, giallu, russu e triculori. Poi … a n’angulu, jaticatu ca no’ si capia rascioni cu mugghierama ca tinia na buttiglia t’acqua mmanu … e l’ori ca passaunu e iu ca no’ sapìa ce m’era cappatu.

Forsi no’ mi crititi ma spittai na ticina t’ori cussini, fino a quandu versu le ddui ti notti venni na cristiana cu lu camici biancu e mi tissi ca era vetiri ci la capu funziunava.

“Chiuti li mani e iessi fori li toi tesciti ti costi allu tiscitoni. Chiuti li uecchi e llarga li razzi e viti ci allu scuru ti fiti cu li faci cucchiari unu ti fronti all’atru!”

Lu suennu mi sta futtìa, la cristiana parlava e iu mi ddurmiscìi e toppu tre ggiurni ca mi sciruppari nizioni sobbra nizioni venni nu tuttori e tissi:

Quartarie’ ha sanatu, ti ni puè sciri!

Scusa dotto’ … ma ce me successu … Quatarie’ no’ ni fa perdiri tiempu … ha sanatu. Statti bbuenu.

Mi azai ntra lu liettu jutatu ti mugghierama e cu li pieti mia, nu picca tribbulandu mi ni scìi ti lu Pirrinu.

E lu toppumangiari scià acchiai cumparama Peppu mmienzu allu Sitili.

E a cumparama Peppu nci cuntai tuttu!

Mi uardau nu picca, lassau perdiri cuddu ca iu chiamu lu ciu-ciu a ddo’ scrivi lu giurnali e mi tissi:

Quartarie’ sorma è sciuta all’Universitati a Pisa ed eti nu paru t’anni cchiù grandi ti lu Sinducu nuestru, ma all’Universitati hannu tinutu lu stessu profissori a “Clinaca mietaca” ca no' mi ricorducomu si chiamava, nu profissori bravu ma comu ticimu nui … nu picca tuestu e risimatu all’esame.

Nnu giurnu all’esami bucciaù nu vagnone ca passava sempri ti sotta allu bancu, comu si ticìa na vota, e custu dissi. E mo’ ce aggia diri a mama? Pintimoniu nci pinzau nu picca, si feci pigghiari ti nu pizzucu ti cori e dissi:

Vagnò ieni quani. No ti lu mmieriti ma osci è festa e allora cchiappa quani. Ti dau nu diciottu e ci se vistu vistu!

Firmau lu librettu e quandu nci lu sta ddava tissi:

Vagnò, sientimi sanu! quandu rriva lu Vernerdia iu vau do Muntinu mm’eru lu Bburiu strittu (ti Pisa) e mi fazzu fari nu piattu ti spaghetti sartati (ca nui ticimu scarfati). Tenunu nu sapori ca no ti possu tiri.

Quandu spicciu mi fazzu na passiggiata allu Buriu. Allora … ci ncuna sera viti nu cristianu nterra ca è vutu na mancanza e cuddu cristianu so iu, no’ ti scurdari cuddu ca ti ticu … “lassimi muriri nsanta paci e no’ ti ni primari. Fammi murirri sirenu sirenu”.

Cussì li cristiani ca passunu ponnu tiri: “Na! È muertu ti buttu ti sangu!”

Ue Peppu mia mo mi ddumandi percè t’aggiu cuntatu tuttu custu.

Fammala pi’ l’arma tua. Scrivi sobbra lu giurnali ti lu ciu-ciu ca tieni na’ bbona parola pi’ lu Sinducu nuestru Pumpeu. Ca ci picca picca mi veni na mancanza quandu quani allu Sitili ti vegnu a acchiu, e va cchiamunu lu Sinducu comu mietucu tinci cu si scorda ti PPocriti e ti lu giuramientu ca è fattu comu mietucu e cu no’ mi porta allu Pirrinu. Megghiu cu mueru ti bbuttu ti sangu comu na’ vota e la spicciu quani! Comu ticìa nannuma cu … soli e sirenu!

Quartarieddu

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.