Quartarieddu e Cuchicchiu ‘ntra lu Centro Storucu ti Misciagni!

Avi bbuenu tiempu ca no’ mi fazzu a sentiri e nusterza matina,

la sciurnata ti li nnamurati, mi feci nu’ ggiru cu vesciu comu staunu li cristiani a S.Ciprianu e a Santanna vecchia e nova.

E ci putìa ccuntrari allu Sitili? Cumparama Cuchicchio ca mi vosi fa’ ‘nu cumplimentu. Ce cosa? ... sempri rroba nostra nu bbicchirinu ti anici cu la mosca!

E nanzi lu bbicchirini cuminzai:

-… ce si tici ue’ Cuchi’? armenu putimu assi’ mo’ ti casa?

-Si, sì … iu m’aggiu fattu lu vaccinu, lu primu, lu sicondu e la suggiunta ti la terza cu pozzu stari nu picca rrifinatu! Ma puru lu Sinducu cu totta la Giunta l’è pinzata comu a mmei e st’urtimi tiempi comu sia ca hannu bbivisciuti; ogni matina sobbra alla Cumuni nu rrivuetu nanzi e gretu ca no’ sì po’ ddiri cu ‘Ntunucciu capubbanda, ca fra nu paru ti simani lu fannu Presitenti a Brindisi.

-No’ lu sapìa ti stratu ncasciu ca’ nci anna tari. Sienti a mmei Cuchi’: iu lu sta vesciu sempri cu’ cumparama l’arcipreviti; no’ è ca moni voli pigghia lu postu puru ti ‘MIlianu a Bari; ca ci eti cussini a ssìvoglia cu nì facimu maraviglia, tinimu ‘Ntunucciu ca’ ddiventa Unu e Trinu!!!

-Ma’ no’ lu pensu propria Quartarieddu mia, aggiu saputu ca ‘Milianu, siccomu li giacchi sta vannu stritti nu’ picca a tutti cu lu fattu ca annu sbasciatu lu numeru ti li norevuli c’anna sciri a Roma, ‘Milianu sta faci lu paru e dispuru cu rrumani a Bari ma sempri comu Presitenti!

-No’ po’ essiru Cuchicchiu mi’ la leggi tici ca cchiu ti toi voti no’ puè fa’ lu Presitenti!

-Pi’ l’atri ma tu a ‘Milianu mitti manu?

-Cuchì, ca ci hannu chiusu li porti girevuli a Roma.

-Embè? Penza ca è lassatu la tessera ti li temocratici cu faci a vetire ca’ no’ faci politica e stai muertu e vivu cu Marcu Lucarru sua ‘ntra lu partitu temocratucu. Ma poi, uarda tuni ce se scia’ sunnatu. È misu Roccu Palesi Assessori alla sanitati cussì li fratelli t’Italia si ponnu squagghiari e na’ spenta a nanzi, n’atra spenta ti costi eccuti ca nisciunu si pprisenta candidatu e ‘Milianu nuestru ca talefuna a Sergiu Matarrella e ‘ncì tici: scusa  Sergiu mia, ci aggiu cupiatu ti tei. Vistu ca non ‘nceti nisciunu cu ssì pprisentq mo’ mi fazzu st’atri cincu anni puru iu comu Presitenti e poi a ci cretu rozzula!

-Mo’ facimmindi nu ggiru ‘ntra lu centru storucu. Putimu sciri cu la macana?

-Ma quant’avi ca no’ iessi ti casa, Quartarie’ forsi ca lu virusu te futtuta la capu?

-A ddo’ ue’ vvai?

-Alla strata longa!

-No’ si po’ sciri annu misu na culunnetta mmienzu alla strata.

-Sobbra alli Resti!

- No’ si po’ sciri annu misu lu signali pi li suli resitenti

-Bbasciu allu Pindinu!

- No’ si po’ sciri annu misu lu divietu a Via Castieddu

-Alla via ti Palazzuelu!

-No’ si po’ sciri sta ggiustunu lu palazzu ti ton Fiurintinu Murri e la mpalcatura pigghia menza strata.

-Scusa Cuchì, fammi a capiri ma no’ annu chiamatu lu cussuprinu ti lu cumandanti ca veni ti Comu cu faci lu proggettu cu chiutunu lu centru storucu?

-Culacchi Quartarie’! Pensa ca ti ggiurnu vintisei no’ si po’ parchiggiari cchiui allu Sitili, ci eranu fattu la stessa cosa alla chiazza ti li barbieri e alla strata ti Palazzuelu erunu pututu sparagnari li sordi ca sta spenduni.

-Matonna mia, toppo ca se saputu ca lu Sitili ava stari senza machini, subbutu tonna Maria sobbra a feisbuccu cu fotocrafii ti sposa, cuddatru ca abata a via Giulianu Beccu tuttu prisciatu cu lu canistru mmanu e puru lu ‘Milianu ca campa alli Paisi Vasci è mandatu li cumplimenti.

Mo’ ni tocca cu spittamu cu vitimu ce succeti, Palazzuelu se ne sciuti in pinzioni, no’ sapimu ce anna fari quiddi mari ca rrumanunu senza cu nisciunu po’ sciri cu ccatta ‘ntra lu centru storucu! ‘Nci stannu tanti vicchiareddi ca no’ ponnu caminari allappeti!

Allu mentri ca sta spittamu nui mo’ scià scapulamu alla Villa, ca è megghiu ppi’ nnui ca n’amu fatti vicchiareddi vistu la maliparata. Cu no’ ssia la Matonna avà succetiri lu quarantottu!

Quartarieddu e Cuchicchiu.

Osci eti la quintatecima ti firbaru ca la ‘ttendunu ti la nevi!

(16.02.2022)

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.