A ci chianta lu lauru … scoppa! Alcune considerazioni di Quartarieddu a proposito degli alberi di Via Carmine.

Quandu tici Misciagni. Poca no' lu criti! Alla via ti lu Carmunu puru Francucciu voli tici la sua. Avi 70 anni ca cercunu cu sistemunu quedda strata cu l'arvuli. Na' vota Tonn'Enzu Zzurfianoi ca era Luvici sinducu, a quiri tiempi, spindìu nu puzzu e mmienzu ti sordi cu faci Misciagni verdi. E la via ti lu Carmuni l'anchìu cu certi spaccimmi ti arvuli ca chiamaunu tutti li muscuni, l'apicieddi e li zanzani ti ntra' Miisciagni e scascìaunu tutti lu bacchittoni.

Quiddi mari ca tiniunu casa a quedda strata cu ponnu campari chiantari cintruni ntra l'arvuli e cussini parecchi ni siccara. E poi vennara quiddi ca s'erana vvendiri nu picca ti arvuli rachitici ca no' annu saputu mai ne' di mei ne' di tei. Quiri ca sannu e ca tenunu lu tiscitoni verdi li chiamunu ibiscus, arvuli ca nci pirdivi puru l'acqua ti ddacquari.

L'atru ggiurnu, a curtu a curtu mi sta' pigghiava lu cafei a ddo' Pignatelli all'angulu ti la villa, ca menu mali puru ci stai sempri ncazzatu pi lu camiu ca frici ogni sera mmeru allu barra sua, lu cafei lu faci bbuenu, leggu ca alla via ti lu Carmunu annu chiantatu 40 arvuli, sì, sì atu capitu 40 arvuli e poi alla manu alla manu leggu ca sontu arvuli ti lauru!

 

A prim'acchittu aggiu pinsatu ca forsi lu Sinducu cu totta la ggiunta si vulìa faci na crona cu si la mentunu ncapu, ma ddummandai a Pignatelli e mi tissi ca custu è l'urtumu annu pi' loro, anzi ci si manescìunu cu si ni vannu, Misciagni si salvava.

E allora aggiu pinsatu ca l'arvuli l'annu chiantati veramenti pi' bellu viteri!

E poi …

M'aggiu ricurdatu ti lu nunnu Catinazzu ca stava sempri mmienzu allu sitili na' quarantina t'anni aggretu ca cuntau ca ti arvuli ti lauru nci nni stannu sempri picca. Lu pirceni eti ca a cci' chianta l'arvulu mori subbutu, ticimu ca … no' passa l'annu!

Vagnu' aggiu rumastu fiaccu quandu maggiu ricurdatu stu fattu e piccatu ca Catinazzu è muertu percé ci vulìa ddummandu ci mori sortantu ci lu chianta lu lauru opuramenti puru ci lu va ccatta! Ca' qua' la cosa è cuplicata e dicimu ca vistu ca sta rrìa la Matonna ti lu Carmunu edda cu ci pensa.

Certu ca a Misciagni no' si po' fa' pulitica. Mo viti ca' toppu ca sta scrivu stu cusibbisi ncununu ava scriviri allu Sinducu cu dici: Francù … vistu ca 'arvuli erunu quaranta e vinti so' li cunsiglieri cumnali pirceni no' na tati toi pitunu cu li chiantunu?

Lu sta vesciu Francucciu tomu tomu: Ci è veru cuddu ca si tici li cunti no' ci quatrunu … percé poi sulu li cunsiglieri?… la Ggiunta a ddo' la lassamu? E megghiu cu no' si fannu cunti sobbra a sti cosi!

E allora Francucciu: … iu no' ci creu a stu fattu ti l'arvulu ti lauru, …ossia ci lu chianta … scoppa, però no' deggia a serviri … siccomu penzu ca pi' mmei ancora è subbutu, mo' ntabbucu Giancarlu cu risolvi la quistioni, sperandu cu no' mi faci nc'unatru casinu!

Cu curu ca tici iddu, cu' la Matonna stai bbuenu ... poi ci è veru lu fattu ti lu lauru … basta cu spittamu …  e comu si tici: la Matonna sapi e edda cu ci pensa, mentri li ricchini ppendunu!

Quartarieddu

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.