Per il Coronavirus Cocu ti la 'Ngegna mette a tisposizione l'Apo!

Carissimo Ddirittori Ppino,

siccomu sto scrivendo con il vazzappa di figlioma ca sta mmiscato dinanzi al compiuti e siccomu puru tuni stai ntra casa come a mmei, sei precato (ti fori) cu mmischi i missaggi ca ti sto mandando e cu li currieggi nnu picca, pirdenni lu sai ca tegnu li tisciti cruessi e certi voti quando ncarru una lettera mi nni essi nnatra.

Annanzi tutto stanotti no sontu statu capaci cu pigghju suennu e noni pirceni mi sta azu tardu ogni matina e sta recupero anni di suennu ttrassatu di quando scia fori e mi azava prima cu llucesci, ma pirceni cuddu carniali di figlioma mi faci viteri ogna sera sobbra vazzappa (noni cu vai fori!) i missaggi ti Toni nuestru.

Mo ieri sera ha ditto ca i viggili urbani forsi tenunu lu virus, ca nci anna ffari lu tamponi pirceni propria l’amici mia sontu pusitivi (so stati sempri pusitivi quinddi vagnuni, noni ti moni, ca cu li vitivi fatiari ti nni prisciavi) e nce scappatu ti mmocca a Toni nuestru la palora “carrarmati”.

“Menchia” aggiu dittu ntra mmei. Allora la cosa è seria assai. E allora iu mi ddumando e dicu: Allu cumandu no sapiunu nienzi? Cce cagnu mi fannu lu missaggiu lu ggiurnu prima cu nni stamu a casa? Comu? L’amici mia sontu pusitivi, stannu a casa, e vui battiti li pugni toppu tantu tiempu?

E caru ddirittori Giordanu, eti ca sontu vecchiu e ccollapo no essu cchiui fori di Misciagni. Ci noni ticia a sti vagnuni: Vagnù, a sei a sei, comu li femmini ca purtava fori a tiempu ti vindegni, nchianati sobbrallapu ca vi portu iu cu vi faciti lu tamponi… Ca poi si penza…

Basta mo cu sti cosi. Ssignuria comu stai? Iu ntra casa. Mi azu tardu come ti sono ditto; mi mangiu nnu struezzu ti pani, poi ddumandu a mugghierama cce si mangia, poi mi guardo nnu picca ti televisore, poi essu fori allu uertu ca sta caccia lu basilucu e sta essunu puru li zzanguni (quiddi veri, noni comu ticimumu nui quandu nni ncuntraumu allu Sitili e parlaumu ti certi cristiani…). Anzomma, una vita ti carciaratu. Ca prima armenu vinia cu ti ccimentu a ttei, moni anveci, nnu picca ca so vecchiu, nnu picca ca stannu li vagnuni a casa no pozzu ccimintari nisciunu, mancu mgghierama.

Mo stai a ttei: currieggi sti vazzappi ca taggiu mandati e cu st’urtumu ca ti sta mandu ti mandu puru un salutu tistanti (noni Robberto, lu provessori, o Eliu, lu mietucu). Tistanti ca ama stari luntani cu no nni miscamu la malatia. E tu ca sei ggiurnalista, tinci a Toni nuestru cu stai tistanti ti lu cumandu ti li vigili cu no sia si mmisca puru iddu. E pi lu stessu fattu, sempri ci è possibili, tinci alli viggili (a capitu bbuenu) cu non nci vanni tinculuanculu allu sinducu. Tistanti. Tistanti, atesso, ha ditto Conti, cu nni mbrazzamu cchiù forti crai.

Saluti tistanti

Cucu tua ca ti scrivi ti ntra lla Ngegna

Urtumu vazzappa. Ddummanda piffavori allu sinducu quando apri lu campusantu. Nci vogghiu portu nnu carofulu puru allu comandanti Bbilancini ci stati pricatu a Misciagni. Cuddu sini ca era bravissimu: iu giuvunottu mi rricordu la “Bifana tel Viggile”. Tannu la Bifana assia nna vota l’annu. Noni comu a moni, ca essunu tutti li giurni. Osci propria noni, ca puru li Bbifani sanna stari a casa loru.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.