Coco ti la ‘Ngegna co la bicicletta.

Mo basta propria! Mo m’ha propria frusciatu, comu ticia lu massuru Cola.

Moni, ci vuei ncuna cosa, vistu ca si lu primu monucu circantinu ti Misciagni (ma com’a ttei nci stannu armenu nn’atri quattru o cincu cristiani) t’ha mettiri la strata sott’alli pieti e a viniri a casa mia ntra la Ngegna. Iu allu Sitili non nci vegnu cchiui! A parti ca nna vota mi ncuntrava cu Cocu ti la Chiazza, ca poi t’è bbandunatu puru iddu pirce tu si ccussini e no faci il cuntrattu a nisciunu e cuddu si nn’è sciutu alla cungreca ti li muenici surdi ca trasunu e essunu ti la Chiesia ca parunu propria mozzaca santi. E moni non nci vegnu cchiui pirceni l’urtama vota ca m’ha circatu nna cosa aggiu vinutu e aggiu avutu nnu bellu spramientu.

L’atru ggiurno prima cu vegnu ddo Ssignuria, assendo ti casa aggiu tittu a figlioma: “Mo vegnu” e iddu m’è dittu ca ci era sciri girandu ntra Misciagni no convenia cu pigghiu l’Apo ca se no accquino coi fumi. Avoglia cu nci dicu ca non fumu cchiui, figlioma mi ha ditto ca devo “salvari il pianeta” e aggia caminari all’appeti. Poi senza cu nni liticami pi sti chiacchiri aggiu ddumandatu ci la bricichetta accquinava e mi ha dittu ca ci pitalu senza cu ddirruttu ti vinu no accquino a nisciuna vanda e siccomo erono li sei e menza ti sera e avevo ddiggirito mi ni ho vinutu nanzi ddo Ssignuria cu la bricichetta ca anno miso tanti ppoggiaroti di fierru ca si po mentiri la bricichetta addo meggiu ti sembra.

E nsomma aggiu rrivatu ti ntra la Ngegna allu Sitidi e ho miso la bricichetta al fierro ho miso un sorta ti catinazzu ca pareva la catena del Contitimonticristu. Mancu aggiu ppuggiatu addo ssignuria ca essu e trovu la bricichetta senza la sella e nu bigliettu ppuggiatu allu manubbriu. Curu figghiu ti ciuccia ca nni ha purtatu la sella era scritto: “Scusami se mi ho pigliato la sella. Solo quella mi bbisogna”.

A capitu? Lu latru calantomu, secondu iddu. Ca si fotti la sella e ti lassa lu restu ti la bricichetta, comu cuddu ca trasi ntra casa tua mentri tu sta ddurmi e ndi porta li cosi ti oru e ti lassa mugghjerata ti costi. Ma come ho biastimatu quandu aggiu vistu la bricichetta senza la sella e nu vicchiarieddu scangatu ca ritia. Cuddu m’è dittu: “Menaaaa!” “Mena cce cosa?” stavo rispundendo  poi si ha nvicinatu un giovini e mi ha ditu se era contento ca mo si po caminari cu la bricichetta e puru a cuddu nci stava rispundendu cunossia l’attani vulia scia cu la bricichetta mia senza sella…

E cuddu frusculu, ca non si ni era ddonato ti lu tannu ca iu era avutu, mi ha ditto ca puru il signor sindico e la signora giunta anna sciri cu la bicicletta, ma loru cu la sella però. E iu nci sono dittu ca putiunu pinzari alli cosi seri e no alli chiacchiri pirceni il signori sindico Mattarello no eti comu a cumpara Peu, ca cuddu scia sempri cu la bricichetta tantu ierta ca li pieti no nci ppuggianu nterra.

Iddu Mattarello poi va fucendu allappeti la matina cu quattri cincu cristiani… Tutti spurtivi, noni fucendu e sicutati ti li cani e mancu ti li tebbiti. Mo ti lu sta ddicu: la sella mi l’aggiu cattata nova ma allu sitili non nci vegnu cchiui. Ci ti bbisogna nna cosa, mi la cierchi e iu vesciu ci la tegnu. Ci la tegnu e ti ticu sini o ti suggietti allu sinducu e veni iddu all’appeti a casa mia ntra la Ngegna, ca puru qquani l’amu vutatu, o nci lu tici a cumpara Peu e cussu veni cu la bricichetta cu la sella e tinci puru ca ci lassa la bricichetta quua fori non si la fotti nisciunu e la sella la lassuno addo stai. Non fa nienti ca nisciuni ti loro è fattu il bersaglieri, ci tegnu nna trumbetta nci la rricalu pi intra.

Il tuo ffezzionato

Coco ti la ‘Ngegna 

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.