Quartarieddu, una nuova collaborazione ci parla dell'Albero di Natale ancora presente in Piazza Criscuolo.

Abbiamo accettato la collaborazione di un mesagnese doc che ha scelto il nome ti Quartarieddu con la promessa che ci spiegherà il motivo di questa scelta. Ha mandato un primo pezzo relativo all'albero di Natale ancora in piazza Criscuolo, una satira ed un commento saccente. Lo pubblichiamo integralmente: Toppu nu mesi 'ntra Sant'Anna vecchia e alla chiazza cuperta, osci ca eti la Candilora ancora nc'eti l'arvulu ti Natali. Na vota ti la Candilora, a Misciagni, Cassiu De Mauro e Ugegnu Cutrì smuntaunu lu prisepiu. Erunu atri tiempi, e ti Natali li prisepi staunu ti tutti li vandi.

 

Ma quiddi ti li toi cumpari (cussì li 'ntindiunu) erunu veramenti belli! Cassiu abitava nanzi alla Porta Crandi e Ugegnu è sempri statu mmeru a quedda ca chiamaunu l'era ti lu Carmunu. Li prisepi ti tanti anni aggretu erunu cu pupazzi ti ggissu, ti creta ca si ccattaunu a ddo' Bbianchettu e ncununu ti cartapesta ca li facìa Mazzeu a Lecci. Ma 'nna cosa era certa a quiddi tiempi: lu presepiu era presepiu.

Nisciunu facìa l'arvulu ti Natali ca era nna cosa ca cu nnui no' ccintrava nienti. All'Ameraca si sintìa ca 'nc'era ncun'arvulu e non era ti la Chiesa Nostra, ma ti atri cosi ti Ddiu!. Poi lu mundu ss'è rrivutatu, a Brindisi rrivau la Standa e si ccuminzare a vetiri arvulicchi piccini ti plastaca: erunu l'anni sissanta! Si mittiunu to' pallini, ti tanti culuri e tutti ti vitru, nu picca ti cuttoni e simbrava Natali. E a ci ddummandava a Ton Danieli ci la cosa era bona pi la Chiesa, si sintìa tiri: basta cu mittiti lu mamminu sotta e lu faciti nasciri ti la visciglia.

E toppu rrìvara li luci … li primi mmeru a lu Carmunu e cuminzara a ppicciari li finestri, li putei, li circuli e no' ti ticu e no' ti contu quando ccuminzara a mettiri li lampatini ca si sicutaunu.

Moni, presepi 'ntra li casi si ni vetunu picca, arvuli ti Natali so' propria assai! Ticimu ca n'amu scappatu parecchi voschi e mo' sta' turnamu alla plastaca. E ti la Befana smontunu tutto, presepi, arvuli, ogni cosa! Però st'annu lu Sinducu e l'Assissori (bonanama) Maria, puru ci ticunu ca non ci stannu sordi hannu misu lampatini ntra totta Misciagni, (strati, Porta Crandi e centru storucu). E nienti arvuli sulu lampatini. Girandu 'ntra lu Centru storucu aggiu vistu to' arvuli tutti risimati, risimati, unu ntra sant'Anna e unu ntra la chiazza vecchia e no' si capesci ci st'arvuli l'hannu misi li cummircianti o l'Amministrazioni. A ci ddummandi, dummandi nisciunu ti sapi a ddiri.

Nusterza toppumangiari, alla chiazza vecchia aggiu vistu Ronzinu e Salvatori ca sta murmuraunu: Ronzi' ma st'arvulu ti Natali s l'hannu scurdatu o lu sta' lassunu pi' auannu ci veni? E poi, Ronzì ti ci eti st'arvulu? Boh … ! Sta' passava ti dda mmeru cumparama Cuchicchiu, li uardau tutti toi e tissi: ma perceni sta' pirditi tuttu stu tiempi. St'arvulu eti ti l'Amministrazioni Comunali e si veti tantu bellu … Ronzinu e Salvatori lu uardara, poi pigghiandu nu picca ti curaggiu tissara: Scusa Cuchi' ti do' si veti?.

Cuchicchiu si ppicciau nnu sicuru Tuscanu e seriu seriu, tissi: uardati st'arvulu: … uardati! …uardati! … palli non ni teni cchiui! Ronzinu e Salvatori rumanéra ti stuccu! Cuchicchiu si ni scìu e tissi: vi lassu la bonasera!

Quartarieddu

La Candilora 2014

Nell'immagine Piazza Criscuolo senza l'albero di Natale.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.