Mentre seguo l'evolversi dell'AQUARIUS, penso ... (Emanuele Castrignanò).

Ccè ffattu štu piccinnu ……

 

Cè ffattu štu piccinnu quandu è natu

cu tteni štu tištinu disgraziatu?

Ccè ffattu štu piccinnu bbandunatu

ntra nnu tirrenu ti mini simminàtu?

Ccè ffattu štu piccinnu sprufundàtu

ntra mari, ti nn’atr’omu iaticàtu?

Ccè ffattu štu piccinnu šcrafazzàtu

ntra casa sua, c’hannu bumbardatu?

Piccinni muerti, muerti pi lla fami,

suli, senza li mammi e senza attàni,

piccinni lassati ‘n terra spaisàti

ddò ti viermi e mošchi so’ mangiati.

Piccinni trišti, senza nnu surrisu,

mmassàti, pi circà lu Paratisu,

ntra nnu barconi pi’ mmari timpištosi,

cu llàssunu nna vita senza rosi.

Poi nna manu giniròsa nci li manda

mentri l’ànama a Ddiu li raccumanda.

Lu Paratisu, qua, non l’hannu acchiàtu,

ti sott’acqua tritti ‘n cielu hannù vulàtu.

A menti frešca cercu ti capiri,

ci armènu lu Signori mi po’ ddiri,

pircèni rešta šta malitiziòni

ca faci šcannà l’omu e li nazioni?

So’ ssicuru ca fazzu nnu piccatu,

cu penzu ca lu Rrei ti lu Criatu

šti pòviri piccinni è cundannati,

ti lu giurnu già ti ccè hannu nati.

Ma poi, sulu-sulu mi ddummàndu

quali Ddiu po’ ddari štu cumàndu

cu lassà murì ànimi nnuciènti

pircè non hannu fattu propria nienti?

La rispošta ca mi tàu, no’ mmi la tegnu,

bbandònu la virgogna e llu ritegnu,

e ccussì critu šta crandi viritàti:

“nienti cchiù uèrri, simu tutti frati”!

di Emanuele Castrignanò

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.